Program - "Umiem pływać"

KOMUNIKAT - Program "Umiem pływać" w 2019 roku

Gminy województwa świętokrzyskiego,

Szkoły Podstawowe

 

Szanowni Państwo

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach informuje, że jako Operator

Wojewódzki zgodnie z Decyzją nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października

2018r. składa oferty na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne na 2019 rok do:

1. MSiT w Warszawie- termin złożenia oferty do 02 listopada 2018r.

2. UM WŚ w Kielcach - jeszcze nie rozpisano konkursu ofert,

dotyczące realizacji zadania pn. Program powszechnej nauki pływania„Umiem pływać”

dla dzieci z klas I, II, III Szkół Podstawowych

z terenu Gmin województwa świętokrzyskiego na planowany termin realizacji:

od 4 lutego do 15 czerwca 2019r. Wszystkich zainteresowanych prosimy

o zapoznanie sie z programem. Informacje są zawarte na naszej stronie WSZS Kielce:

www.wszs.kielce.pl oraz na stronie MSiT w Warszawie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018 rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html

Szkoły Podstawowe, które chcą wziąć udział w programie prosim o zgłoszenie dzieci

z klas I, II, III:

1. do dnia 29 października 2018r. ( poniedziałek) przez Organ

    Prowadzący Szkoły - Gminę,

2. za pomocą skanu - Wstępnej deklaracji uczestnictwa dzieci

    w programie UP w 2019r.

   (Załącznik nr 1) na nasz adres e-mail: wszs0@poczta.onet.pl

prosimy o zgłaszanie 1 grupy A lub maksymalnie 2 grup A i B co daje możliwość

uczestnictwa większej liczbie grup z województwa świętokrzyskiego w programie

nauki pływania.

Uwaga: WSZS w Kielcach zastrzega sobie prawo rezygnacji z organizacji programu UP

w 2019r. w przypadku nie otrzymania środków na ten cel z MSiT w Warszawie lub

UM WŚ w Kielcach.

W przypadku pozytywnego zatwierdzeniu naszych ofert przez MSiT w Warszawie

i UM WŚ w Kielcach na podstawie:

1. otrzymanych z Gmin Wstępnych deklaracji uczestnictwa dzieci w programie

UP w 2019r.  (Załącznik nr 1),

2. Kryteriów przyjęcia Szkół Podstawowych do programu  (Załącznik nr 2),

    nastąpi w siedzibie WSZS w Kielcach weryfikacja i zatwierdzenie Szkół przez

    Komisję d/s naboru dzieci do programu „Umiem pływać” na 2019 rok.

Gminy zostaną poinformowane e-mailem o decyzji Komisji najwcześniej

po 20 stycznia 2019r. lub później w zależności od rozstrzygnięcia konkursu

ofert w UM WŚ w Kielcach.W przypadku pozytywnego zatwierdzenia Szkoły

/lub Szkół z danej Gminy do programu nastąpi:

Etap realizacji programu – złożenie lub przysłanie przez Gminę dokumentacji

zgłoszeniowej (wyłącznie formy papierowej) do WSZS w Kielcach dotyczącej

programu tj:

1. Deklaracji zgłoszeniowej ( Załącznik nr 3),

2. Porozumienia zawartego między WSZS w Kielcach a Gminą o pokryciu przez

    Gminę kosztów transportu i zatrudnienia 2 Wychowawców ( Załącznik nr 4),

3. Harmonogramu wyjazdów z potwierdzeniem przez Przewoźnika  ( Załącznik nr 5).

Gmina jest zobowiązana złożyć lub przysłać pocztą do WSZS w Kielcach

kompletną dokumentację zgłoszeniową (formę papierową) na adres:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce.

Kompletna dokumentacja jest zasadniczą podstawą przyjęcia Szkoły lub Szkół

do realizacji programu. Jej niedostarczenie lub niedosłanie w terminie najpóźniejszym

do (przed rozpoczęciem zajęć) może skutkować odrzuceniem Szkoły/lub Szkół

z danej Gminy z programu.

Jest mało czasu na zgłoszenie się do programu, ale wspólne nasze chęci i wysiłek

pomogą nam w osiągnięciu zamierzonego celu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem: (41) 34-16-440 oraz pod

e-mailem: wszs0@poczta.onet.pl. Służymy wszelką pomocą

i podpowiedziami przy wypełnianiu dokumentacji zgłoszeniowej.

Zapraszamy i zachęcamy nowe środowiska do udziału w programie „Umiem pływać” dla dzieci klas I, II, III Szkół Podstawowych. Zajęcia nauki pływania to dla dzieci nie tylko możliwość samej nauki pływania, zapoznania się z zasadami zachowania bezpieczeństwa na akwenach wodnych ale również alternatywa spędzenia miło czasu pozaszkolnego ze swoimi rówieśnikami w sportowej zabawie i rywalizacji.

Każde dziecko po ukończeniu zajęć otrzyma pamiątkowy certyfikat ukończenia nauki pływania w 2019 roku oraz nalepki z logo programu.

Kielce, 22-10-2018r.

Operator Wojewódzki Programu "Umiem Pływać" w 2019 roku

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

 

Pliki do pobrania

2019r- Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dzieckapobierz Założenia i cele Programu Umiem pływać i Regulamin - 2019rpobierz Zał. nr 1 - Wstępna deklaracja uczestnictwa dzieci w programie UP 2019pobierz 2019r-Zał. nr 2-Kryteria przyjęcia szkół do programu UPpobierz 2019r- 1. Wykaz zatwierdzonych gmin i szkół uczestniczących w programie Umiem pływaćpobierz 2019r- Kalkulacja kosztów- podmioty finansującepobierz

Projekty i współpraca
© 1999 - 2019 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio