Szkolny Klub Sportowy

PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

w 2018 roku

Szanowni Państwo

 

Z przyjemnością informujemy, że Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki został po raz kolejny w 2018 roku Operatorem Wojewódzkim Programu "SZKOLNY KLUB SPORTOWY".

Komisja Wojewódzka WSZS w Kielcach powołana do Programu „SKS” w 2018 roku zakwalifikowała do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 547 grup szkoleniowych.

W Programie „SKS” wezmą udział: Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne ze wszystkich 14 powiatów i 101 gmin ( na 102 ) naszego województwa.

 

O przyjęciu grup do Programu „SKS” na 2018 rok WSZS w Kielcach zawiadomił wszystkie Gminy/Starostwa/ Stowarzyszenia i Szkoły drogą elektroniczną e-mailami na adresy skrzynek podane w Deklaracjach wstępnych przysłanych do rekrutacji.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Jest to model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką Nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w Klubie Sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie.

Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU „SKS” w 2018 roku:

Program polega na:

  • zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni

      w dwóch semestrach:

I wiosennym od 01.03.2018r. do 22.06.2018r.

II jesiennym od 01.09.2018r. do 12.12.2018r,

- z przerwą wakacyjną,

- systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika,

- w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych,

- w grupach 15 - 25 osobowych.

Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu

70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Nauczyciele w-f realizujący Program „SKS” otrzymają wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł /brutto/ za jedną jednostkę ćwiczebną ( 60- minutową ).

Projekt „SKS” może być realizowany przez Nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego, którego wynagrodzenie z tytułu stosunku o pracę u I Pracodawcy ( czyli w Szkole) wynosi co najmniej w 2018 roku – 2 100 zł (brutto) miesięcznie.

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej Szkoły dzieci i młodzieży, a zajęcia SKS muszą być realizowane przez Nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej Szkoły.

Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników, np.:

- grupa A lub B – uczniowie w wieku 10-12 lat ze Szkoły Podstawowej, zajęcia z gier zespołowych ( z dyscyplinę wiodącą ), dedykowana dziewczętom i     chłopcom, w liczbie 15 osób,

- lub grupa A lub B- uczniowie klas II-III Gimnazjum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom, w liczbie 20 osób, itp.

W jednej Szkole mogą być prowadzone od 1-2 grupy (A i B).

W przypadku utworzenia w jednej Szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom ( muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy ).

 

Warunkiem przystąpienia Szkoły do Programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2018 roku jest:

- nieodpłatne udostępnienie dla Nauczyciela/-li w-f do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych obiektów sportowych ( sala, hala, boisko, itp. ) oraz sprzętu   sportowego przez Dyrekcję danej Szkoły, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach,

- dofinansowanie zajęć „SKS” przez Organ Prowadzący Szkołę/-ły ( Gminę, Starostwo, Stowarzyszenie ) w kwocie 200 zł. na jedną grupę ćwiczebną, na cały 2018 rok, po podpisaniu stosownego Porozumienia z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach.

- podpisanie stosownej Umowy - zlecenie przez Nauczyciela/-li w-f tytułem prowadzenia zajęć w Programie „SKS” z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach.

 

SCHEMAT KOSZTOWY PROGRAMU „SKS” w 2018 roku:

- wynagrodzenia Nauczycieli w-f - 70 jednostek x 40 zł – 2800 zł./brutto/ -

( 1 grupa) x 547 grup - ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- dodatkowe ubezpieczenie NNw uczestników zajęć sportowych danej

   grupy ( 15-25 osób), dzieci i młodzieży szkolnej,

      - ubezpieczenie OC Nauczycieli w-f prowadzących pozalekcyjne

        zajęcia sportowe,

      - organizacja 2 szkoleń dla Nauczycieli w-f  biorących udział w

        Programie „SKS” na początku I i II semestru realizacji w 2018r.

      - sporządzanie i wysłanie dokumentacji Programu „SKS”

        do Nauczycieli w-f, Szkół, JST,

      - sporządzanie i wysyłanie comiesięcznych przelewów tytułem

        wynagrodzeń za prowadzone zajęcia na osobiste konta

        bankowe do Nauczycieli w-f, 

      - sporządzenie i wysłanie za 2018r. PIT-11 - informacji o

         zal. na podatek dochod. od osób fiz. do Nauczycieli w-f, 

      - ewaluacja, nadzór i koordynacja prowadzonych przez Nauczycieli

        w-f zajęć sportowo-rekreacyjnych w Szkołach,

      - promocja programu, wydanie plakatów o uczestnictwie Szkoły

        w zajęciach sportowych w ramach Programu "SKS" w 2018r.

 

Życzymy bezpiecznych i udanych zajęć sportowo-rekreacyjnych

oraz dobrej współpracy.

 

Koordynatorzy Programu „SKS” w WSZS w Kielcach:

Anna Zaród i Dariusz Kos

tel. /41/ 34-16-440, 607-216-376

e-mail Programu „SKS”: wszs.kielce.sks@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.wszs.kielce.pl

adres: ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

Operator Wojewódzki Programu „SKS” w 2018 roku

 

Pliki do pobrania

Lista zakwalifikowanych szkół do Programu SKS w 2018 r.pobierz 2018- IS W-wa- Regulamin_SKS-1pobierz 2018-IS W-wa Wzór oświadczenia rodziców SKS świętokrzyskiepobierz Realizacja,pismo do JST i Dyrekcji Szkół oraz Nauczycieli w-fpobierz Decyzja_MSiT-Program Szkolny Klub Sportowy 2018- załozenia programowe (8)pobierz

Projekty i współpraca
© 1999 - 2018 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio